Επικοινωνία

 

Γαβαλάς Αρχιτέκτονες
Δοξαπατρή 22, GR 114 71
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ:  210 364 1024
   210 364 2655
Fax:  210 364 1024
Κινητό:  697 335 9710
Email:  [email protected]
   
 

Gavalas Architects are always looking for motivated people

to participate in design projects.

Please send a short portfolio and a resume to

[email protected]

Contact

 

Gavalas Architects
22, Doxapatri street, GR 114 71
Athens, Greece
Phones:  +30 210 364 1024
   +30 210 364 2655
Fax:  +30 210 364 1024
Mobile:  +30 697 335 9710
Email: [email protected]

Φόρμα Επικοινωνίας - Contact Form

 

 

 

I confirm to send my contact details to Gavalas Architects, whom will maintain the data in their system and not distribute to any third parties.
Επιβεβαιώνω ότι θα στείλω τα στοιχεία επικοινωνίας μου στην εταιρία Γαβαλάς Αρχιτέκτονες, η οποία θα διατηρεί τα δεδομένα στο σύστημά της και δεν θα τα διανέμει σε τρίτους.

 

 

 

 

© Gavalas Architects
Réalisation emile ®