ΟΕΚ-SIKA | Thessaloniki 2011

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός  με στόχο τη δημιουργία εργατικών κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Δόθηκε  έμφαση στην ιδανική εξισορρόπηση μεταξύ αρχιτεκτονικών και βιοκλιματικών παραμέτρων και αποφάσεων.

 

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Επιφάνεια: 1.820 μ2

 

The propose for the architectural competition for the establishment of affordable housing units of low energy rate in the north suburbs of Thessaloniki. A great emphasis was given to balance between architectural and sustainable aspects and decisions in order to win the contest.

 

Location: Thessaloniki

Surface: 1.820 m2

 

 

 

 

© Gavalas Architects
Réalisation emile ®