Μyloi | Chios 1985

Αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα και σημεία αναφοράς του νησιού.  Ανακατασκευάστηκαν  με γνώμονα την πλήρη επανόρθωση των φθορών που είχαν υποστεί κατά  τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.

 

Τοποθεσία: Ταμπάκικα, Πόλη της Χίου

Επιφάνεια: 400 μ2

 

The Myloi of Tambakika is one of the main landmarks of the city of Chios and it was renovated taking into consideration the fully restoration of historic damages throughout the years.

 

Location: Τabakika, City of Chios

Surface: 400 m2

 

 

 

 

© Gavalas Architects
Réalisation emile ®